Archive for October, 2012

October 25, 2012

Додека

Додека лежевме еден покрај друг во темната соба со екстремитетите  благо испреплетени и стоплени слушајќи си го синхронизираното дишење, си помислив колку само ни беше убаво кога шетавме покрај реката и се занесувавме дека сите соsвездија се наши.

Додека шетавме покрај реката и се занесувавме дека сите соsвездија се наши  си помислив колку само ни беше убаво кога водевме љубов покрај морето и не галеа топлите бранови а месечината ни ги осветлуваше насмевките додека го допиравме совршенството.

Додека водевме љубов покрај морето и не галеа топлите бранови а месечината ни ги осветлуваше насмевките додека го допиравме совршенството, си помислив колку само ни беше убаво додека заспивавме под нашата месечина.

Додека заспивавме под нашата месечина и се будевме под заедничкото сонце, си помислив колку  ни е навистина убаво. И колку ни беше навистина убаво додека лежевме еден покрај друг во темната соба со екстремитетите благо испреплетени и стоплени слушајќи си го синхронизираното дишење.

Advertisements