Archive for February, 2013

February 2, 2013

Душата, Егото и Љубовта.

Си биле Душата и Егото.

Живееле во исто место, кое го делел еден sид.

Од левата страна на sидот живеела Душата, а од десната страна Егото.

Еден ден, тргнале да се сретнат со Љубовта.

Егото побрзало да тргне прво.

Душата тргнала побавно, после него.

И така Егото прво се сретнало со Љубовта. Ја почастило пијачка. И ги раскажало сите негови доживувања во еден здив. Љубовта од него, не можела да дојде ни до збор.

Дури тогаш стасала Душата.

Бидејќи Егото било преморено од пиење и раскажување, Душата се понудила да ја испрати Љубовта до дома.

Пешачејки така, Душата и Љубовта си поразговарале.

Ноќта наеднаш станала пријатна.

На крај , се гушнале и си посакале лека ноќ.

На враќање, Душата поминала да го разбуди Егото за да си одат заедно накај дома.

По патот се предомислила и го оставила да спие и сонува.

Посакала само, вечно да си остане во неговиот сон.

А таа, да тргне утре повторно, за да се сретне насамо со Љубовта.

Advertisements