Posts tagged ‘твитержени’

February 29, 2012

Трета опција?

Во оваа наша држава како да има само по две опции:

Или си патриот или предавник

Или си пред турска серија или си на интернет

Или си сељак или си хипстер

Или си сингл или имаш 2-3

Или немаш ниеден кредит, или имаш 2-3

Или тераш шопинг  во Солун, или немаш шопинг

Или збориш се и сешто, или не зборуваш ништо

Или правиш рекет или играш тенис

Би продолжила, но ме чекаат #твитержени

Advertisements