Posts tagged ‘blogirame’

March 14, 2012

И јас збор два за blogirame

Како дел од тимот на blogirame.mk морам да посветам и јас блог пост за и околу целата идеја на сервисот. Техничките аспекти и генералната идеја на blogirame.mk веќе се промовирани од страна на другите дечки од екипата во своите блог постови, па затоа јас би се задржала повеќе на тоа како јас го доживувам blogirame.

Blogirame е и ќе биде идеја во развој. Blogirame ќе се развива во континуитет, исто како што се развива мислата на еден човек, исто како што се развива една заедница, исто како што се развиваат одредени општествени појави.

Блогерството е еден од начините  на изразување на индивидуалната слободна мисла која како основно и неприкосновено човеково право никој не смее да го ограничи или одземе.

Оттука, идејата е blogirame да претставува сервис со примарна цел поттикнување на индивидуалната мисла и нејзин контуниуран развој. Тоа значи дека блогер не се раѓа, блогер се создава и тој што никогаш во животот не помислил дека еден ден ќе почне да пишува, да се обиде да ја сподели својата мисла, своите идеи или својот креативен талент преку блогирање. Така ќе се формира еден сериозен сублимат од индивидуални мислења и ставови на поединецот, кој сублимат треба да ја претставува најмоќната клетка во едно општество – мислата. Од друга страна, во blogirame има место и за корпорациите, здруженијата и други форми на здружување на индивиуалците кои се претставуваат преку блог.

На читателите пак, им се нуди широк спектар на мислења, креации и изразувања преку кои ќе можат да добијат генерална слика за општеството во кое што живеат а истовремено да се вклучат со нивни коментари, сугестии и размислувања околу изнесените содржини на блоговите.

Толку:)

Advertisements